Pneumatické dopravné cesty

Pneumatická dopravná cesta je spôsob prepravy pevných aj kvapalných materiálov z jedného miesta na druhé bez použitia nádob, kontajnerov, dopravných prostriedkov alebo zdvíhacích zariadení. Tento spôsob je možné úspešne využívať na prepravu sypkých materiálov v potravinárstve, farmácii a v ľahkom i ťažkom priemysle.

Zásadnou výhodou pneumatických prepravných ciest je bezprašná, rýchla a takmer bezobslužná prevádzka.

Pri použití vhodných a správnych materiálov na dopravnú cestu sa jedná o investíciu s extrémne dlhou životnosťou.

Pneumatické dopravné cesty